• Huỳnh Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi đoàn
  • Điện thoại:
   0399992059
  • Email:
   huynhthanhdieu.mnttcld@gmail.com
 • Huỳnh Thanh Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ khối phó Nhà trẻ - mầm
  • Điện thoại:
   0399992059
  • Email:
   huynhthanhdieu.mnttcld@gmail.com
 • Lâm Thị Mộng Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối lá
  • Điện thoại:
   0364939698
  • Email:
   lamthimonglinh.mgttculaodung.cld@soctrang.edu.vn
 • Trần Thị Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng khối Chồi
  • Điện thoại:
   0395524252
  • Email:
   tranthitrinh.mgttculaodung.cld@gmail.com
 • Phạm Thị Diệu Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0397089403
  • Email:
   phamthidieulinh.mgttculaodung.cld@soctrang.edu.vn
 • Phan Thị Trúc Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0397041824
  • Email:
   linhxathanhtri@gmail.com
 • Lê Thị Diễm Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0394030545
  • Email:
   lethidiemhang.mgttculaodung.cld@soctrang.edu.vn
 • Lâm Thị Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0382610247
  • Email:
   lamthibichvan.mgttculaodung.cld@soctrang.edu.vn
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng trước : 74